Rehabilitačné stredisko Delfín, sídliace na ul. Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, prevádzkované občianskym združením Delfín poskytuje službu na základe zapísania do Registra subjektov Banskobystrického kraja, ktoré poskytujú sociálne služby, pod číslom 67.1 ako Rehabilitačné stredisko DELFÍN, v zmysle §33 zákona č.195/1996 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Otvorenie prevádzky poskytovania služieb sa uskutočnilo 16. septembra 2008, pričom občianske združenie Delfín je akvne od roku 2001.

Rehabilitačného strediska Delfín podporujeme ľudí s duševnými poruchami, snažíme sa umožniť im dôstojne žiť a nachádzať možnosť sebarealizácie v spoločnosti, aby od nás odchádzali vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a tým lepšie pripravený pre praktický život.

Poslaním rehabilitačného strediska Delfín je starostlivosť o klientov sociálnej služby tak, aby zachovávala ich práva na sebaurčenie, samostatnosť, umožnila im dôstojne žiť, nachádzať možnosť sebarealizácie v spoločnosti a zároveň prekonávať prekážky každého dňa.

Víziou rehabilitačného strediska Delfín je, aby klient od nás odchádzal vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a lepšie vybavený pre praktický život a to vďaka kvalitne poskytovaným službám.

Budova kde je prevádzkované sociálna služba rehabilitačného strediska Delfín má vlastné parkovacie miesta. Desať minút chôdze sa nachádza autobusová zastávka, potraviny a pohostinstvo. V blízkosti je pošta, multifunkčné obchodné centrum a lekárske strediská. K budove vedie asfaltová cesta a chodník pre peších.

Priestory rehabilitačného strediska sú v maximálnej miere prispôsobené klientele zariadenia a jej špeciálnym potrebám. Klienti majú možnosť podľa svojich schopnosti podieľať sa na vytváraní prostredia zariadenia. Prístup je vstupnou halou, schodiskom a chodbou, bezbariérovo je riešená schodolezom.

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin