Harmonogram činností rehabilitačného strediska (RS) Delfín      
pre rok 2024              
               
podľa priebežného plánovania * činností RS v prevádzkovej dobe pre klientov    
obedy od 11:00 do 12:00 hod., upratovanie a dezinfekcia priestorov od 13:30 do 14:30 hod.  
každý blok programu má trvanie v rozsahu 40 až 60 minút (20 minút na prípravu)    
               
  čas hlavný program čas doplnkový program
               
Pondelok 9:00 tvorivé dielne (Danka a Anička) 11:30 pamäťové cvičenia  
  10:30 dišputy (Tomáš)   (Peťo, Peťa, Aďo)  
priaznivé počasie 9:30 záhradka Delfína 12:30 voľnočasové aktivity  
        12:30 aktivity mimo RS  
               
Utorok  9:00 relaxačné cvičenie (zamestnanci) 11:30 práca s multimédiami (Tomáš)
  9:30 sedenie so psychologičkou 12:30 voľnočasové aktivity  
  9:00 rehabilitačné cvičenie (fyzioterapeut)        
  10:30 zdravoveda (Aďo) 11:30 záhradka Delfína  
priaznivé počasie 8:30 tenis (hotel Tenis, leto) 12:00 aktivity mimo RS  
               
Streda  9:00 tvorivé dielne (Danka a Anička) 11:30 pamäťové cvičenia  
  10:30 skupinové  sedenia (soc. pracovníci)   (Peťo, Peťa, Aďo)  
  10:30 tréning obslužných činností (Peťo, Peťa) 12:30 záhradka Delfína  
  10:00 Milionár, druhá streda v mesiaci (Peťo) 11:30 voľnočasové aktivity  
priaznivé počasie 9:20 aktivity mimo RS/výlety do okolia        
               
Štvrtok  9:00 veľké upratovanie RS 1 11:30 voľné debaty  
  9:30 studená kuchyňa (Danka, Anička)   (PC gramotnosť, Peťo a Aďo)
  10:30 náuka (dopravná, Aďo) 12:00 voľnočasové aktivity  
priaznivé počasie 8:30 tenis (hotel Tenis, leto) 11:30 aktivity mimo RS  
  9:30 záhradka Delfína        
               
Piatok  9:00 veľké upratovanie RS 2 11:30 práca s multimédiami  
  9:30 veľký tréning pamäti (Peťo) 11:30 individuálna relaxácia  
  9:30 učenie v Delfíne (Peťa) 11:30 záhradka Delfína  
priaznivé počasie 9:20 výlety do okolia 11:30 aktivity mimo RS  
               
Ďalšie aktivity     cudzí jazyk (Tomáš)        
(bez stanoveného dňa v týždni,   relaxačné aktivity        
podľa záujmu klientov)   voľnočasové aktivity        
      individuálny rozhovor (soc. pracovníci)      
               
raňajky (8:00-9:00) posedenie pri čaji a káve, určenie programu daného dňa,       
  účasť klientov je dobrovoľná (klient môže aktivity zmeniť aj počas dňa)    
obedy (11:00-12:00) odporúčame doniesť si obed, dovoz balenej stravy po objednávke predom   
prestávky priebežné medzi jednotlivými aktivitami, podľa potrieb klientov    
aktivity mimo RS výlety (turisticky nenáročné), exkurzie a voľnočasové aktivity podľa dohody,  
  počasia a záujmu klientov        
voľnočasové aktivity klient spravuje svoj voľný čas (zmysluplné trávenie voľného času v rámci aktivít RS)
studená kuchyňa nevarené, rýchlo pripraviteľné jedlá, podľa vzájomnej dohody    
relaxačné aktivity športové a spoločenské hry, v priestoroch zariadenia aj v exteriéry     
  (napr. tenis, bowling, minigolf a petang podľa počasia) - za spoluúčasti klientov RS
               
podľa priebežného plánovania * v prípade celodenných aktivít mimo RS a záujmu väčšiny klientov,  
    podľa počasia, ako napríklad opekačka, spoločenská akcia,    
    výstava, múzeum, fakultatívny výlet, rekreačná turistika,     
    prechádzky do okolia a na akcie v blízkom okolí      
               
               
               
        Mgr. Andrej Margóč, zodpovedný zástupca
2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin