Harmonogram činností rehabilitačného strediska (RS) Delfín

2023

 

podľa priebežného plánovania * činností RS v prevádzkovej dobe pre klientov pondelok – štvrtok od 7:00 do 15:00 hod., piatok od 7:00 do 14:00 hod., sobota – nedeľa zatvorené,

obedy od 11:00 do 12:00 hod., upratovanie a dezinfekcia priestorov od 13:30 do 14:30 hod.

 

                            dopoludnia                             popoludní

 

Pondelok             tvorivé dielne                                       práca s multimédiami

pamäťové cvičenie                               voľnočasové aktivity

pánsky klub

 

Utorok                     relaxačné cvičenie                                 pamäťové cvičenie

                                   sedenie so psychológom                        voľnočasové aktivity

                                   aktivity mimo RS                      

                                                                                                                                                                                                                                          

Streda                      skupinové  sedenia                               práca s multimédiami

                                   zvyšovanie gramotnosti                         pamäťové cvičenia

                                   tvorivé dielne

cvičenie s trénerom                             

 

Štvrtok                    studená kuchyňa                                   aktivity mimo RS

                                   upratovanie RS                                     voľnočasové aktivity

                                   voľné debaty

 

Piatok                      práca s multimediami                            aktivity mimo RS

skupinové relaxácia                              práca s multimédiami               

 

Pohyblivé aktivity                                             

(bez stanoveného dňa v týždni,                                                 cudzí jazyk

podľa záujmu klientov)                                                             relaxačné aktivity

                                                                           voľnočasové aktivity

 

raňajky (8:00-9:00)

posedenie pri čaji a káve, určenie programu daného dňa, účasť klientov je dobrovoľná (klient môže aktivity zmeniť aj počas dňa)

 

 

obedy (11:00-12:00)

odporúčame doniesť si obed, dovoz balenej stravy (kuchyňa pre Kronospan)

 

 

prestávky

priebežné medzi jednotlivými aktivitami, podľa potrieb klientov, veľká prestávka 10:00 – 10:20

 

 

aktivity mimo RS

výlety (turisticky nenáročné), exkurzie a voľnočasové aktivity podľa dohody, počasia a záujmu klientov

 

 

skupinové sedenia

podľa témy (skupinovú terapiu určuje sociálny pracovník)

 

 

voľnočasové aktivity

klient spravuje svoj voľný čas - zmysluplné trávenie voľného času v rámci aktivít RS

 

 

relaxačné aktivity

športové a spoločenské hry, v priestoroch zariadenia aj v exteriéry (napr. tenis, bowling, minigolf a petang podľa počasia) - sponzorsky za spoluúčasti OZ a klientov RS

 

 

studená kuchyňa

nevarené, rýchlo pripraviteľné jedlá, podľa vzájomnej dohody

 

 

 

 
       

 

podľa priebežného plánovania * v prípade celodenných aktivít mimo RS a záujmu väčšiny klientov (bežne utorok – štvrtok a podľa počasia) ako napríklad opekačka, spoločenská akcia, výstava/múzeum a pod. fakultatívny výlet, rekreačná turistika, prechádzky do okolia a na akcie v blízkom okolí

 

Mgr. Andrej Margóč, zodpovedný zástupca

2023  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin