Delfín, občianske združenie pre duševné zdravie, bolo 18. júna 2008 zapísané do Registra subjektov Banskobystrického kraja, ktoré poskytujú sociálne služby, pod číslo 67.1 ako Rehabilitačné stredisko DELFÍN. Ide o rehabilitačné stredisko s denným pobytom klientov v zmysle §33 zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Činnosti v rehabilitačnom stredisku sa sústreďujú na: rehabilitáciu, voľno časové aktivity, vytváranie sociálnych kontaktov a pomoc s organizáciou dňa (spolupráca s rodinou), komplexné odborné sociálne služby, obhajovanie práv a záujmov ľudí s duševnými poruchami, príprava informatívnych akcií, organizovanie stretnutí s odborníkmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce.

Denný program rehabilitačného strediska Delfín je klientom k dispozícii v pracovné dni od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00 (neplatí pre aktivity v teréne) na Lučeneckej ceste 2266/6 vo Zvolene (zobraziť na mape). Nájdete nás na hlavnej ceste smer zo Zvolena na Detvu. Na prvom obrázku komín patriaci podniku Bučina, sme v dvoj-budove cez cestu, oranžovej farby (bývale ordinácie lekárov).

Každý klient je pod odborným dohľadom tímu zamestnancov zariadenia (má vypracovaný individuálny plán), ktorý je vedený odbornými zamestnancami, sociálnymi pracovníkmi zariadenia. Klienti sa učia vytvoriť si denný režim, určovať osobný plán a ciele, zvládnuť základné práce potrebné v domácnosti, majú príležitosť a podporu k rozvíjaniu svojho spoločenského života i záujmu o druhých ľudí, či dianie okolo seba.

Klientom sa môže stať každý občan postihnutý psychickým ochorením, ktorý prejaví vôľu stať sa klientom nášho rehabilitačného strediska a požiada o posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu vrátane lekárskeho nálezu od ošetrujúceho lekára (psychiatra).

Všetky potrebné informácie a pomoc mu poskytne sociálny pracovník občianskeho združenia DELFÍN, tel. 0902 047 306, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Výročnú správu za príslušný rok aktualizujeme podľa časového rámca v ktorom je uzatvorený účtovný rok a vykonaný audit. Kompletný zoznam výročných správ, ako aj účtovných zavierok a prisluchajúcich správ auditora je dostupný v centrálnom registry - pre nás údaje na adrese registeruz.sk (www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/229632).

Štandardy kvality, ako aj smernice rehabilitačného strediska Delfín sú k dispozícii v priestoroch zariadenia. Na stránkach uvádzame základné udaje v sekcii "Informácie o sociálnej službe rehabilitačné stredisko:".

Výročná a finančná správa pre aktuálne obdobie (obsahuje ekonomické oprávnené náklady):

registeruz.sk (www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/229632

 

K nahliadnutiu (2022):

Spúšťam ...

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin