image1 image2 image3 image3

Vítame Vás na naších stránkach.

Priatelia, Delfíňaci a klienti RS Delfín je vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu v obmedzujúcom režime! V prípade potreby/otázok nás kontaktujte na kontaktoch Delfína.

Vzhľadom na uvedené Vás týmto žiadame o dôsledne dodržiavanie protipandemických opatrení a vzájomnú ohľaduplnosť :)

 

Zariadenie ako rehabilitačné stredisko Delfín je v Banskobystrickom samosprávnom kraji unikátom. Vzniklo z potreby a požiadaviek ľudí trpiacich psychickými ochoreniami a je tu od svojho vzniku pre nich. Vzniklo ako priamý dôsledok neexistencie podobného zariadenia riešením v svojpomoci. Vďaka týmto danostiam a tendenciám rozširovania sa psychických ochorení v spoločnosti je nezastupiteľnou súčasťou sociálnych služieb v meste Zvolen, ako aj v samostatnom kraji.

Poslaním rehabilitačného strediska Delfín je starostlivosť o klientov sociálnej služby tak, aby zachovávala ich práva na sebaurčenie, samostatnosť, umožnila im dôstojne žiť, nachádzať možnosť sebarealizácie v spoločnosti a zároveň prekonávať prekážky každého dňa. Našou víziou je, aby klient od nás odchádzal vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a lepšie vybavený pre praktický život a to vďaka kvalitne poskytovaným službám. 

Facebook

 

USMERNENIE COVID-19

 

Postup v Rehabilitačnom stredisku Delfín (RSD)  v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 v zariadení RSD.

Zodpovedný zástupca, alebo ním poverená osoba v prípade zistenia ochorenia COVID-19 u klienta alebo zamestnanca RSD je povinný konať v nasledujúcich krokoch:

 

  • Informuje zamestnancov a klientov RSD o vzniknutej situácii.
  • Informuje o situácii RÚVZ Zvolen.
  • Postupuje podľa pokynov príslušného RÚVZ, o uzatvorení zariadenia a karanténnych opatreniach rozhodne RÚVZ v spolupráci PZ SR.
  • Poskytuje súčinnosť a informuje zamestnancov a klientov RSD.

 

Zodpovedný zástupca: Mgr. Margóč Andrej

Osoba poverená: Kupcová Monika                                      

2023  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin